Andere bedrijfsvoering Hotel NOP

woensdag 13 juni 2018 16.38 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 15 juni 2018 15.18 uur | auteur: Pamela Borg

Hotel Noordoostpolder heeft de bedrijfsvoering aangepast. Het hotel blijft daarmee binnen de regels van het huidige bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de uitgangspunten van de rechtbank en Raad van State. Gemeente NOP heeft de afgelopen weken opnieuw controles uitgevoerd

Aanpassingen
Over de hotelfunctie van hotel NOP heeft de rechtbank in 2017 enkele uitspraken gedaan, die in maart 2018 door de Raad van State zijn bevestigd. Er moet sprake zijn van beperkte verblijfsduur en er moeten passende voorzieningen worden geboden zoals roomservice, dagelijkse schoonmaak en beddenopmaak. Gemeente NOP heeft na de uitspraak van de Raad van State de handhavingsprocedure in werking gezet. Bij de eerste controle bleek de bedrijfsvoering niet op orde en is er een zogenoemde 'voornemen voor last onder dwangsom' uitgedaan. Bij de tweede controle had hotel NOP de bedrijfsvoering wel op orde. De horecafunctie van het hotel voldeed volgens de rechtbank al aan de regels. Uit recente controles van de gemeente blijkt dat de horecafunctie nog steeds voldoet.

ADVERTENTIES