Meedoenpakket voor kinderen in NOP

dinsdag 07 augustus 2018 07.41 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 07 augustus 2018 12.34 uur | auteur: Ronald Koole

Ieder kind moet de kans krijgen om te sporten, mee te doen aan leuke dingen en zich te ontwikkelen. Voor kinderen van ouders met weinig geld is dat niet vanzelfsprekend. Om deze kinderen meer kansen te bieden mee te doen met leeftijdsgenoten wil het college van B&W van gemeente Noordoostpolder starten met een meedoenpakket. Het voorstel komt voort uit een advies van de werktafels ‘Krachtig tegen armoede’. Op 1 oktober neemt de gemeenteraad een besluit hierover.

Het meedoenpakket vervangt de huidige meedoenregeling voor kinderen. Het nieuwe pakket is uitgebreid en biedt meer kansen. Zo wordt de bijdrage verhoogd van € 150 naar € 350 per kind per jaar. Kinderen mogen die bijdrage gebruiken voor sport, cultuur en binnen- en buitenschoolse activiteiten. Daarnaast kunnen kinderen vanaf 6 jaar een fiets krijgen en kinderen die naar de brugklas gaan een computer.

De inkomensgrens van het meedoenpakket wordt 120% van de bijstandsnorm. De huidige meedoenregeling is 110%. Die nieuwe grens is daarmee gelijk aan de inkomensgrens voor de Zwemslag die sinds 1 juli kan worden aangevraagd.

Het meedoenpakket is een voorstel dat mede op advies van de werktafels is ontstaan. Aan die werktafels zitten inwoners, vrijwilligers en professionals die betrokken zijn bij de ontwikkelagenda ‘Krachtig tegen Armoede’. Zij denken mee over hoe we inwoners met een laag inkomen in de Noordoostpolder beter kunnen ondersteunen. Het onderwerp kinderen in armoede krijgt daarbij veel aandacht.

De gemeente financiert het meedoenpakket uit de extra middelen die zij van het Rijk krijgt voor armoedebestrijding onder kinderen.

ADVERTENTIES