Waterschap: Nog niet genoeg regen gevallen

maandag 20 augustus 2018 16.09 uur | laatst gewijzigd: maandag 20 augustus 2018 17.12 uur | auteur: Ronald Koole

Aan de lange periode van droogte lijkt voorlopig een einde gekomen, maar er is nog steeds een fors neerslagtekort. Ondanks de regen blijft Waterschap Zuiderzeeland alert op de waterpeilen en de waterkwaliteit. Ook de lage grondwaterstand heeft de aandacht.

Na weken van droogte is in de regio sinds 1 augustus tussen de 25 en 75 mm regen gevallen. Dit geeft enige verlichting. Inmiddels pompen ze weer meer water ons gebied uit dan dat het Waterschap inlaat. Toch houden ze het peil van het oppervlaktewater hoger dan normaal, maar wel binnen de marges van het zogenoemde peilbesluit.

De eerdere oproep om zuinig om te gaan met grondwater en oppervlaktewater blijft van kracht. Het regent weliswaar deze dagen, maar later in augustus wordt weer een droge periode verwacht. Het waterschap houdt dus de vinger aan de pols en blijft monitoren, meten en analyseren en neemt zonodig aanvullende maatregelen.

Foto: neerslag week 33. (Bron Waterschap Zuiderzeeland)

ADVERTENTIES