Raad stelt leidende principes voor Omgevingswet vast

woensdag 10 oktober 2018 22.02 uur | laatst gewijzigd: woensdag 10 oktober 2018 23.02 uur | auteur: Ronald Koole

In 2021 gaat de Omgevingswet in. Dit betekent een grote verandering op wettelijk gebied voor de fysieke leefomgeving. Een veelheid aan wetten worden samengebracht in één wet. Een groot aantal regels wordt gedecentraliseerd en komen bij gemeenten te liggen.

Gemeenten krijgen hierbij meer lokale afwegingsruimte. De Omgevingswet wordt qua omvang vergeleken met de transitie in het Sociaal Domein een paar jaar geleden. Voor gemeente Noordoostpolder reden om stil te staan bij wat dit gaat betekenen voor de manier waarop we inwoners betrekken. En wat het gaat betekenen voor de organisatie. Dit leidde tot het maken van zogenaamde Leidende Principes.

Wat voor gemeente willen we zijn en hoe willen we omgaan met de samenleving en initiatiefnemers? Hiervoor wilden we als gemeente een gedachtengoed ontwikkelen dat dient als basis voor de manier waarop we de wet in Noordoostpolder invoeren. Ze vormen ook de inspiratiebron om met elkaar in gesprek te gaan. We hebben hier verschillende groepen bij betrokken.

Er was een werkgroep met inwoners en ondernemers, een werkgroep voor de raad en een ambtelijke werkgroep. Alle groepen doorliepen dezelfde werkvorm. Het resultaat daarvan leidde via een model en via gesprekken  tot de vier belangrijkste waarden die we de leidende principes noemen.

ADVERTENTIES