Afvalwaterzuivering Tollebeek energiefabriek

vrijdag 12 oktober 2018 19.02 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 12 oktober 2018 22.06 uur | auteur: Ronald Koole

Waterschap Zuiderzeeland heeft op de afvalwaterzuivering in Tollebeek een slibgistingsinstallatie waar de innovatieve Ephyra®-technologie wordt toegepast. Hierdoor blijft aan het eind van het gistingsproces minder slib over en wordt meer biogas geproduceerd. Inmiddels is de opstartfase achter de rug en zijn de resultaten met bijna 75% meer biogasproductie veelbelovend.

In 2017 is de slibontwateringsinstallatie gerenoveerd en is de Ephyra®-installatie gebouwd op afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Tollebeek. Eind 2017 begon een opstartperiode van vijf maanden die mei 2018 succesvol is afgerond met een garantietest. Hieruit bleek dat de biogasproductie met bijna 75% is toegenomen. Daarmee is AWZI Tollebeek voor de benodigde elektriciteit volledig zelfvoorzienend. Er is zelfs sprake van een biogasoverschot, waarmee circa 120 huishoudens voorzien worden van groene energie: onze eigen energiefabriek.

foto: Royal HaskoningDHV

ADVERTENTIES