Stormseizoen: het waterschap is er klaar voor

dinsdag 23 oktober 2018 14.56 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 23 oktober 2018 20.07 uur | auteur: Ronald Koole
Foto: DeLaPorte_NL

Tussen 15 oktober en 15 maart valt het stormseizoen. Een storm komt in deze periode vaker voor dan in het voorjaar en zomer. In aanloop naar het stormseizoen zorgt Waterschap Zuiderzeeland ervoor dat alle benodigde onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd aan de dijken.

In de afgelopen maanden is er weer heel wat werk verricht rond de dijken. Denk aan het herzetten van basaltzuilen, nieuw stortsteen voor de dijk en de aanleg en onderhoud van de drainage in de dijk. Ook het maaien van het gras op de dijken, het opruimen van aangespoeld afval en het maaien van de aangrenzende sloten hoort bij de onderhoudswerkzaamheden.  

Zonder dijken zou Flevoland niet bestaan. Daarom zijn we zuinig op onze dijken en voeren we het onderhoud met aandacht uit. Medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland controleren de dijken extra goed als een grote storm over Flevoland gaat. Het waterschap kan verschillende maatregelen nemen, zoals het sluiten van de Kadoelerkeersluis bij Vollenhove en het sluiten van coupures op Urk en in de Oostvaardersdijk. Coupures zijn kunstmatige gaten in de dijk die bij hoog water of storm dichtgemaakt kunnen worden. De Kadoelerkeersluis is een tijdelijke afsluiting tussen het Zwarte meer en het Kadoelermeer. Zowel de sluiting van de coupures als de sluiting van de Kadoelerkeersluis wordt regelmatig door het waterschap getest.

ADVERTENTIES