Enquête "Waar staat je gemeente"

maandag 05 november 2018 06.10 uur | laatst gewijzigd: maandag 05 november 2018 11.52 uur | auteur: Ronald Koole

Vanuit de gemeente willen we graag weten hoe u denkt over uw buurt en de gemeente. Daarom doen we hier jaarlijks onderzoek naar. We noemen dit onderzoek een burgerpeiling. De burgerpeiling wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Enneüs.

Niet alle inwoners hoeven mee te doen aan de enquête. Een steekproef van 5.000 deelnemers is voldoende om een goed beeld te krijgen van de gemeente. Deze groep van 5000 mensen ontvangt binnenkort een uitnodigingsbrief en kan de vragenlijst van de burgerpeiling online óf schriftelijk invullen. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. De uitnodigingen kunnen vanaf 8 november in de brievenbus zitten.

Begin 2019 komen de resultaten van de burgerpeiling beschikbaar. Die maken we bekend op de gemeentepagina in De Noordoostpolder en op onze website. U kunt de resultaten ook bekijken op de website Waarstaatjegemeente.nl.

ADVERTENTIES