Nieuwe regels voor huisvesting van arbeidsmigranten

maandag 19 november 2018 03.56 uur | laatst gewijzigd: maandag 19 november 2018 11.29 uur | auteur: Ronald Koole

Burgemeester en wethouders van gemeente Noordoostpolder stellen nieuwe regels vast voor huisvesting van arbeidsmigranten in het landelijk gebied én voor ander woongebruik in de kernen. De raad vroeg het college om de regels hiervoor aan te passen. Daarnaast heeft het college rekening gehouden met geluiden uit de samenleving.

Tot nu toe werd gewerkt met een groeimodel voor locaties voor maximaal 300 personen. In het nieuwe beleid laten we het groeimodel los maar alleen als de klankbordgroep akkoord gaat. Daarnaast zijn tijdens piekperiodes units toegestaan voor maximaal 12 weken aaneengesloten. De huisvestingscategorie van maximaal 100 personen is verruimd naar maximaal 150 personen. Dit type huisvesting mag alleen op vrijstaande erven en er mogen maximaal 15 van gerealiseerd worden.

Het maximale aantal te huisvesten personen in woningen is teruggebracht van 6 naar 4. Het aantal woningen dat in een kern gebruikt mag worden voor ander woongebruik is van 5% teruggebracht naar 3%. Er mag binnen een straal van 40 meter maar één woning voor ander woongebruik gebruikt worden. Onder ander woongebruik valt bijvoorbeeld huisvesting van studenten en arbeidsmigranten die geen gezin vormen. Daarnaast vraagt de gemeente de huisvester een aanspreekpunt voor omwonenden aan te wijzen.

Wethouder Haagsma: “Het blijft een uitdaging ander woongebruik naar ieders tevredenheid te regelen. Met de nieuwe regels kiezen we vooral voor ruimere mogelijkheden in het landelijk gebied. Voor wat betreft de kernen kiezen we voor minder personen in een woning. Dit is één van punten waarmee we tegemoet komen aan signalen die wij onder andere van inwoners kregen.”

ADVERTENTIES