Daling WW in Flevoland veel sterker dan landelijk

dinsdag 20 november 2018 01.31 uur | laatst gewijzigd: donderdag 22 november 2018 19.13 uur | auteur: Ronald Koole

Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Flevoland blijft dalen. De huidige arbeidsmarkt staat in het teken van een tekort aan personeel en de mismatch tussen vraag en aanbod. Omdat het aanbod van personeel met de juiste kwalificaties of werkervaring onvoldoende beschikbaar is, zijn vacatures soms moeilijk vervulbaar. Bijstandsgerechtigden sluiten in vergelijking tot WW’ers minder goed aan op de vraag van werkgevers.

Eind oktober verstrekte UWV 7.332 WW-uitkeringen in Flevoland. Deze daling van 242 uitkeringen (-3,2%) ten opzichte van de maand september, is veel sterker dan de landelijke daling van 1,7%. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is in oktober 2018 in Flevoland met 3,3 % iets hoger dan het landelijk percentage van 3,0%. In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen met 20,0%, ofwel 1.834 uitkeringen. In heel Nederland was de daling 21,6%.

In Flevoland daalde ten opzichte van vorig jaar het aantal uitkeringen aan mensen die werk zochten in een bedrijfseconomisch/administratief beroep (-450), technisch (-308), commercieel (-253) of transport en logistiek beroep (-221) in absolute aantallen het sterkst. De procentuele daling van de WW-uitkeringen was het hoogst bij werkzoekenden in de transport en logistieke sector (-35%).

In Flevoland is het percentage werkzoekenden met een bijstandsuitkering en een lage beroepsopleiding (69%) twee keer groter dan dezelfde groep met een WW-uitkering (35%). De verdeling naar beroepsniveau wijkt minder af tussen werkzoekenden met een WW-uitkering en het aantal openstaande vacatures. De figuur hierboven laat daarmee duidelijk de opgave zien waarvoor gemeenten in Flevoland staan. Bovendien is het aantal mensen in Flevoland zonder dienstverband met een bijstandsuitkering (10.800) ruim twee keer zo groot als het aantal met een WW-uitkering (4.460). Zij hebben ook vaak een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

ADVERTENTIES