Subsidie voor ervensingels in de gemeente

dinsdag 20 november 2018 09.41 uur | laatst gewijzigd: donderdag 22 november 2018 19.13 uur | auteur: Ronald Koole

Gemeente Noordoostpolder hecht grote waarde aan de kwaliteit van de landschappelijk waardevolle erfbeplanting rond boerderijen en arbeiderswoningen in het buitengebied. Om deze reden is voor de derde keer in twintig jaar tijd een ervenproject opgezet in samenwerking met Landschapsbeheer Flevoland.

Samen met de wegbeplanting bepalen de erfbeplantingen in hoge mate het landschapsbeeld van de Noordoostpolder. Erfbeplanting biedt beschutting aan mensen, dieren en gebouwen op het erf. Daarnaast bieden de erfbeplantingen voedsel en voortplantingsgebied aan vele vogels, kleine zoogdieren en insecten.  

Woont u op een erf in de Noordoostpolder? En kan uw erfsingel wel wat hulp gebruiken? Dan kunt u daar nu advies en subsidie voor krijgen. Ook als u in een arbeiderswoning woont of als bij uw erf een (stuk) erfsingel helemaal ontbreekt. U kunt hiervoor bij Landschapsbeheer Flevoland een aanvraag indienen.

Het project voorziet in een dunningsadvies, een beplantingsadvies of een combinatie van beide. Ook nieuwe aanplant die nodig is door erfuitbreiding, komt in aanmerking voor advies binnen dit project. Bomen die gekapt moeten worden krijgen een duidelijk merkteken, zodat de kap in de wintermaanden uitgevoerd kan worden. Als er nieuwe aanplant nodig is, krijgt u in overleg met Rudy Brummelman van Landschapsbeheer Flevoland een duidelijk plantschema en een bestellijst met het benodigde plantmateriaal. De aanschaf van het geadviseerde plantmateriaal krijgt u tot max. € 500,-- excl. BTW vergoed.

ADVERTENTIES