Subsidie voor verbeteren waterkwaliteit

dinsdag 19 september 2017 21.54 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 19 september 2017 23.03 uur | auteur: Ronald Koole

Op 16 oktober 2017 wordt een subsidieregeling opengesteld voor investeringen die leiden tot een verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. De provincie Flevoland stelt via het plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 in totaal 1 miljoen euro beschikbaar voor ideeën en initiatieven die de waterkwaliteit direct of indirect kunnen verbeteren. Bij toekenning van een subsidie biedt de regeling een volledige vergoeding van de subsidiabele kosten die bij de aanvraag zijn opgegeven. Deze subsidiabele kosten moeten wel minimaal 20.000 euro per aanvraag bedragen.

De subsidieregeling richt zich op agrariërs en agrarische collectieven, grondgebruikers en –beheerders, natuur- en landschapsorganisaties, gemeenten, provincie en waterschap én op samenwerkingsorganisaties van deze doelgroepen. Investeringen die passen binnen deze subsidieregeling zijn bijvoorbeeld het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.

Subsidies worden toegekend op basis van een tenderproces. Gedurende de hele openstellingsperiode van 8 weken kunnen aanvragen worden ingediend. Op zondag 10 december 2017 eindigt de openstellingsperiode.

Op maandag 2 oktober en donderdag 19 oktober 2017 organiseert de provincie informatiebijeenkomsten om geïnteresseerden te informeren over (onder meer) deze subsidiemaatregel. 

ADVERTENTIES