Postcoderoosproject start

zaterdag 21 oktober 2017 15.00 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 21 oktober 2017 16.13 uur | auteur: Ronald Koole
Liberty Global, moederbedrijf van kabel- en mediabedrijf UPC Nederland introduceerde dit jaar het ‘Climate Challenge’-programma; een internationaal programma om de CO2-uitstoot te verminderen. Dit programma bestaat uit een scala aan activiteiten die samen zullen leiden tot een aanzienlijk kleinere CO2-voetafdruk van Liberty Global. Ook UPC Nederland neemt deel aan dit programma en plaatste recent zonnepanelen op het dak van haar hoofdkantoor. | Foto: UPC Media Relations

Na een enigszins onzekere periode is inmiddels duidelijk dat het postcoderoosproject wordt uitgevoerd. In week 42 zal installatiebedrijf Veldhuis uit Emmeloord beginnen met het plaatsen van de stellingen waarop later de panelen zullen worden geplaatst. Op 8 november zal worden begonnen met het plaatsen van de panelen. De datum waarop de installatie definitief in gebruik kan worden genomen is nog niet duidelijk.

Eerder waren er problemen met o.a. Essent en Nuon. Deze maatschappijen wilden of konden (nog) niet meewerken aan het terugbetalen van de energiebelasting. De bestuursleden van EPN hebben intensief contact gezocht met deze partijen. Inmiddels heeft Nuon toegezegd mee te zullen gaan werken aan de terugbetaling van de energiebelasting. Essent heeft toegezegd geen boete op te zullen leggen aan deelnemers die overstappen naar een andere energieleverancier.

De gemeente Noordoostpolder besloten nieuwe regels te stellen voor het aangaan van een duurzaamheidslening. Deze is bedoeld om bewoners te stimuleren maatregelen te treffen om hun huis te verduurzamen. Er is, op initiatief van EPN, een voorstel ingediend om ook deelnemers aan de postcoderoos gebruik te kunnen laten maken van deze lening. Daarnaast is voorgesteld het bedrag waarvoor een lening moet worden aangevraagd terug te brengen van €2500 naar €1250.

Tevens werd voorgesteld de regeling open te stellen voor huurders. Door deze voorstellen kunnen meer mensen mee doen aan de postcoderegeling. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft in haar vergadering van 16 oktober besloten om in te stemmen met deze aanpassingen.

ADVERTENTIES