Geld naar Waterloopbos

vrijdag 03 november 2017 20.25 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 03 november 2017 20.27 uur | auteur: Ronald Koole

Natuurmonumenten heeft bij de provincie Flevoland een voorstel ingediend om het Waterloopbos, tussen Kraggenburg en Vollenhove, door te ontwikkelen tot een belangrijk knooppunt en bestemming van recreatie en toerisme in Flevoland. Voor de uitvoering van het plan ‘Maatregelen Waardevol Waterloopbos fase 2’ heeft Natuurmonumenten financiële middelen uit het provinciale programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland (ZZL) aangevraagd.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om maximaal € 1.500.000 uit ZZL-middelen bij te dragen aan het aantrekkelijker maken van dit unieke bos. Voorwaarde is wel dat de gemeente Noordoostpolder ook haar aandeel in de cofinanciering bijdraagt.

Natuurmonumenten wil het bos met nieuwe voorzieningen voor een breder publiek en zeker ook voor kinderen aantrekkelijker maken. Het plan behelst onder meer het realiseren van een nieuwe entree, een Deltamonument, een overdekte speelgelegenheid en het Waterloopspeelbos met uitkijktoren. Daarnaast worden de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden verbeterd en wordt een multimediale presentatie “Building with nature” ontwikkeld.

Natuurmonumenten verwacht in 2021 klaar te zijn met de realisatie van het plan en schat in dat het Waterloopbos daarna jaarlijks circa 150.000 bezoekers zal trekken. De verwachting is dat de ontwikkeling van het Waterloopbos, in combinatie met andere toeristische trekpleisters zoals Schokland en Urk, zal leiden tot een toename in zowel dagrecreatie als verblijfstoerisme in Noordelijk Flevoland.

ADVERTENTIES