‘Jaarlijkse exercitie’ VVD zonder succes

zaterdag 25 november 2017 17.41 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 25 november 2017 21.51 uur | auteur: Pamela Borg

De VVD vond geen meerderheid in de gemeenteraad voor het verlagen van de Onroerend Zaakbelasting. Als het aan de liberalen ligt, zouden inwoners van Noordoostpolder 1 procent minder OZB hoeven te betalen. Het college kiest juist voor een lichte verhoging.

Volgens Willem Keur van de VVD moet de gemeente zorgen dat de kosten voor de burger ‘structureel zo laag mogelijk’ zijn. Hij wijst er ook op dat het college de OZB een paar jaar geleden met 42 procent verhoogde ‘om hier de tent overeind te houden’. Partijgenoot en wethouder Wijnants ziet het net wat anders dan Keur. Hij sprak over een ‘jaarlijkse exercitie’ van de VVD, omdat de partij elk jaar pleit voor verlagen van de OZB. “De gemeente moet tegen zo laag mogelijke kosten zoveel mogelijk realiseren voor de burger. En wij hebben op allerlei terreinen nog veel ambities”, aldus de wethouder, die het amendement daarom afraadde.

Veel behoefte aan discussie over het amendement van de VVD hadden de andere partijen niet. “Wij besteden dit geld liever aan de mensen aan de onderkant die het echt nodig hebben”, zei Henriëtte van Keulen namens ChristenUnie/SGP.

ADVERTENTIES