Movares Foundation schenkt cheque

zaterdag 25 november 2017 14.56 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 25 november 2017 21.57 uur | auteur: Pamela Borg

Energiepioniers Noordoostpolder heeft een waardecheque van 5.000 euro ontvangen van de Movares Foundation. Het bedrag wordt ingezet voor het project POWER.

Bij de ingebruikname van hoogspanningsstation Emmeloord Zuidervaart op 8 november schonk netbeheerder Tennet genoemd bedrag aan de Movares Foundation. Dit uit waardering voor het werk dat Movares Adviseurs & Ingenieurs uit Utrecht heeft gedaan voor de totstandkoming van de hoogspanningsinfrastructuur voor de aansluiting van windpark Noordoostpolder. Met de opening van het laatste hoogspanningsstation werd het project voltooid.
Ir. Maarten van Noord van Movares overhandigde de cheque aan Albert Klein Tijssink, voorzitter van de Energiepioniers. Inmiddels hebben zij gezamenlijk besloten de dienstverlening ter waarde van 5.000 euro in te zetten voor het project POWER. Het project POWER richt zich op huishoudens die te maken hebben met energiearmoede. Deze gezinnen zien meer dan tien procent van hun inkomen opgaan aan energielasten. Energiepioniers wil die kwetsbare categorie met advies en ondersteuning helpen haar energielasten te beheersen.

ADVERTENTIES