Zuiderzeeland bouwt aan toekomst

woensdag 29 november 2017 18.29 uur | laatst gewijzigd: woensdag 29 november 2017 18.45 uur | auteur: Pamela Borg

Net als in de afgelopen jaren, blijft de stijging van de belastingen van Waterschap Zuiderzeeland komend jaar beperkt. Dit ondanks de flinke opgaven waar het waterschap voor staat, zoals dijkversterkingen en de verbetering van de waterkwaliteit.

Het waterschap zoekt steeds naar mogelijkheden om zijn werkzaamheden efficiënter en duurzamer uit te voeren, en is er ook dit jaar in geslaagd om de kostenstijgingen deels op te vangen met besparingen. De stijging van de waterschapsbelastingen beperkt zich daardoor tot 1,4% voor een gemiddeld huishouden. De stijging van 1,4% komt gemiddeld neer op 40 eurocent per maand en is gelijk aan de inflatie die door het Centraal Planbureau voor 2018 wordt verwacht.

ADVERTENTIES