Gemeente Urk iets groter

vrijdag 12 januari 2018 20.36 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 12 januari 2018 20.39 uur | auteur: Ronald Koole
For et par år siden begav jeg mig for første gang over Atlanterhavet, blandt andet for at besøge mine forældre, der på dette tidspunkt boede et år i Canada, hvor min far arbejdede. Det skete med flyskift i London. Det er altid godt at få plads nær vingen, da det giver en god forgrund. I baggrunden en af de store poldere (afvandinger), som hollænderne foretog i forbindelse med Zuiderzee-projektet i 50'erne. A couple of years ago I ventured across the Atlantic for the first time, among other things in order to visit my parents who were spending a year in Canada where my father was working. This happened with a transfer in London. It's always good to get a seat near the wing because it makes a good foreground. In the background one of the big polders (embankments) that the Dutch undertook as a part of the Zuiderzee project in the 50s. | Foto: Troels Peter Roland dk

Zowel in Noordoostpolder als op Urk is sprake van groei, vooral uit het eigen bedrijfsleven. Beschikbare grond voor industriële groei is in de gemeente Urk beperkt. De gemeente wordt omringd door gronden van de gemeente Noordoostpolder. Wethouder Hans Wijnants: “Met de grenscorrectie kan Urk weer vooruit en samen leveren wij een belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling van Noordelijk Flevoland”. “De grenscorrectie is urgent, want zonder is economische groei niet mogelijk.”, aldus wethouder Geert Post. De correctie betreft het binnendijkse bedrijventerrein, de maritieme servicehaven en de grond voor natuurontwikkeling het “Urkerveld”.

De basis voor de grenscorrectie is in de visie en een bestuursovereenkomst vastgelegd. Voor het realiseren van de grenscorrectie doet de gemeente Urk een eenmalige bijdrage van € 2.849.175 aan de gemeente Noordoostpolder.

In februari mogen de gemeenteraden van Noordoostpolder en Urk een oordeel vellen over de Visie werklocaties en hun wensen en bedenkingen kenbaar maken over de overeenkomst. Daarna nemen beide colleges een definitief besluit over de overeenkomst.

De gemeenten Noordoostpolder en Urk hebben besloten het voorkeursrecht (Wvg) te vestigen op de gronden betreffende het binnendijkse bedrijventerrein. Dit om te voorkomen dat marktpartijen op die locaties een positie verwerven.

Beide gemeenten willen de sterke bedrijfstakken verbinden en daarmee de kansen voor economische groei goed benutten. Noordoostpolder en Urk zijn aanvullend op elkaars aanbod. Op Urk is de sector visserij/maritiem nog steeds verreweg de belangrijkste bedrijfstak. In Noordoostpolder zijn dat de sectoren agrofood, logistiek en hightech & composieten. Voortvloeiend uit de gezamenlijke visie zijn er afspraken gemaakt over de grenscorrectie tussen Noordoostpolder en Urk.

ADVERTENTIES