Ruim 3 ton naar NOP uit Fonds Leefbaarheid

dinsdag 13 februari 2018 12.21 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 13 februari 2018 14.11 uur | auteur: Ronald Koole
Foto: Mischa Massink

Gedeputeerde Ad Meijer reikte op vrijdag 9 februari de subsidies uit van het Fonds Leefbaarheid aan negen aanvragers. De provincie stelde ruim €300.000 beschikbaar voor projecten die de sociale cohesie, economische ontwikkeling, de vitaliteit en leefbaarheid van het landelijk gebied stimuleren.

Een onafhankelijke commissie van deskundigen heeft de provincie geadviseerd welke aanvragen voor subsidie in aanmerking kwamen. Gedeputeerde Staten heeft op basis van dat advies besloten om voor 9 aanvragen het gevraagde subsidiebedrag uit te keren. Het Fonds Leefbaarheid biedt nog een mogelijkheid om aanvragen in te dienen. In de maanden september en oktober van dit jaar kunnen weer aanvragen worden ingediend.

Overzicht bedragen:

 1. Dorpsbelang Rutten 
  Bijdrage in de realisatie van nieuwbouw voor dorps- en verenigingsactiviteiten
  €150.000
 2. Dorpsbelang Luttelgeest 
  Bevorderen van langer zelfstandig wonen van ouderen in dorpen
  €57.653
 3. Stichting Multifunctioneel sportcentrum Espel
  Bijdrage in de bouw van een multifunctioneel sportcentrum
  €45.472,50
 4. Jongeren 19NU
  Organiseren van bijeenkomsten voor jonge boeren met nieuwe bedrijfsplannen
  €12.769

 5. StEP Noordoostpolder
  Aanleg van een tulpenbelevingsveld
  €33.454

 6. Popup in de Polder (i.o.) / Dorpen in de Noordoostpolder
  Realisatie oefenruimte en aanschaf materialen
  €32.000

Foto: FotostudioWierd

ADVERTENTIES