Bijdrage

Heb je iets gezien of heb je een nieuwswaardige foto, video of verhaal? Stuur deze in naar de 527-redactie

Hier kun je je eigen nieuwsbericht onder de aandacht brengen van de nieuwsredactie. Vul je verhaal in onder het kopje bericht. Als dat makkelijker is mag het ook een tekstbestand zijn in Microsoft Word of PDF dat je als bestand upload.

Verder is het fijn om ook een foto of logo bij te voegen dat we bij het bericht kunnen plaatsen als we besluiten om het bericht op de website, agenda of kabelkrant te plaatsen. Het is aan de redactie te bepalen in welke vorm jouw bijdrage wordt gebruikt in onze berichtgeving op radio, televisie of internet.

Algemene voorwaarden

Met het uploaden van een bijdrage geef jij 527 het recht om jouw foto- en videomateriaal te gebruiken voor publicatie via de mediakanalen van 527.

Mocht er op je bijdrage een copyright van anderen rusten, dan aanvaardt 527 geen enkele aansprakelijkheid.

Foto's en video met daarin rascistische, discriminerende en/of kwetsende uitingen worden niet gepubliceerd door de nieuwsredactie.

Breng jezelf of anderen niet in gevaar bij het maken van beelden en houd je aan de wet.

Heb je nog vagen of ondervindt je technische problemen met uploaden, e-mail dan naar de nieuwsredactie via redactie@luister527.nl. 

 

ADVERTENTIES